Over ons

Privacy Verklaring

Hieronder vindt u de Privacy verklaring van Websitehosting.nl. Deze verklaring gaat verder in op het privacy beleid van Websitehosting.nl, zoals dat is vastgelegd in de Algemene voorwaarden.

Privacy bij Websitehosting.nl

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook wel aangeduid met het begrip “Privacy”, is tegenwoordig een veelbesproken en uiterst gevoelig onderwerp. Zo denken wij tegenwoordig bij het woord privacy bijvoorbeeld aan het massaal afluisteren van bijna elke vorm van (tele-) communicatie, het verkopen van databases met persoonsgegevens en het lezen van privé e-mail berichten van werknemers door werkgevers. Met het medium Internet is er een heel nieuw hoofdstuk aan het begrip privacy toegevoegd. Zo hebben we allemaal kennisgemaakt met het fenomeen spam en de vele andere ongewenste informatie die u wordt opgedrongen terwijl u gebruik maakt van Internet. Door de anonimiteit van Internet is het ook moeilijker om schendingen van de privacy te constateren dan in de buitenwereld. Nog moeilijker is echter het optreden tegen dit soort schendingen. Bij Websitehosting.nl zijn wij allemaal gehecht aan onze eigen privacy. Een logisch gevolg is dat wij de privacy van onze klanten ook hoog in het vaandel hebben staan. Om de persoonlijke- en persoonsgegevens van onze klanten adequaat te kunnen beschermen is er een strikt privacybeleid opgesteld. Een direct daaruit voortvloeiende beslissing is dat er nooit gegevens van onze klanten worden verstrekt aan derden, ongeacht de aard van deze gegevens. Alleen in het geval van een verplichting als gevolg van een wettelijk voorschrift verstrekt Websitehosting.nl gegevens van onze klanten aan de autoriteiten. Zelfs in een dergelijk geval zullen wij proberen de privacy van onze klanten nog zoveel mogelijk te beschermen. Medewerkers van Websitehosting.nl zullen dus nooit vertrouwelijke informatie inkijken, of ter beschikking stellen aan derden, zonder toestemming van de klant of andere werkgerelateerde redenen. Dit garanderen wij in de Algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens

Websitehosting.nl beheert voor haar klanten een grote hoeveelheid persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden, zoals hier boven gesteld, nooit aan derden verstrekt. Het gebruik van deze gegevens heeft slechts tot doel onze klanten een zo volledig mogelijke service en dienstverlening te kunnen bieden. Binnen de Websitehosting.nl bedrijfsvoering zijn uw gegevens daarom alleen toegankelijk ter behoeve van de goede en behoorlijke bedrijfsvoering. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij deze gegevens aanwenden voor een ander doel.

Internet activiteiten

Bij Websitehosting.nl behandelen wij de gegevens van onze klanten met uiterste zorg. Wij zullen nooit de aard van verstuurde of ontvangen gegevens bekijken en of gebruiken met de intentie deze gegevens commercieel te exploiteren, of met deze gegevens een database op te stellen ten behoeve van marketing campagnes van derden. Alleen wanneer de aard van deze gegevens duidt op bijvoorbeeld spam of andere onwettige dan wel onbehoorlijke activiteiten, zullen wij ons beraden op eventuele actie. Slechts wanneer ons door Justitie wordt gevraagd om klantgegevens te verstrekken, zullen wij dit zo discreet mogelijk doen. Websitehosting.nl bewaart e-mail van klanten op de servers, totdat de klant deze e-mail ophaalt of verwijdert. Websitehosting.nl neemt, zonder werkgerelateerde reden, geen notie van de inhoud van deze e-mails. Van alle bestanden worden door Websitehosting.nl backups gemaakt opdat deze gegevens niet verloren gaan in het geval van een zware (technische) storing. Websitehosting.nl bewaart technische log-bestanden om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om ervoor te zorgen dat onze helpdesk medewerkers onze klanten zo goed mogelijk te woord kunnen staan en of helpen bij (technische) problemen en vraagstukken. Het dataverkeer wordt bijgehouden per account opdat de kosten hiervoor aan de juiste persoon in rekening kunnen worden gebracht.

Marktonderzoek

Ten einde beter tegemoet te kunnen komen aan de wensen en voorkeuren van onze klanten voert Websitehosting.nl sporadisch een marktonderzoek uit onder haar klanten. Het is uiteraard aan de klant zelf of deze meewerkt aan het onderzoek.

Mededelingen aan klanten

Websitehosting.nl heeft een reclamevrije site. Wij nemen alleen contact op met onze klanten indien dat in zijn of haar belang is. Derden krijgen nooit toestemming van Websitehosting.nl om gebruik te maken van ons e-mail bestand en of andere contactgegevens. Wij zullen nooit op verzoek van derden onze klanten benaderen met aanbiedingen. Wanneer wij van derden een verzoek krijgen het e-mail adres van een van onze klanten te verstrekken, zal dat verzoek nooit en te nimmer gehonoreerd worden.

Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6